PERSPALEN

Brefu Funderingstechnieken beschikt over een geavanceerd palen druksysteem. Dit systeem is 100% trillingsvrij en grondverdringend. Dit systeem heeft hydraulische vijzels die de palen de bodem indrukken. Het bestaande bouwwerk dient als ballast. Omdat we hiermee trillingvrij te werk kunnen gaan, wordt deze regelmatig gebruikt bij funderingswerkzaamheden in of in de buurt van monumenten, zodat geen schade kan worden aangericht.