BREFU ALS FUNDERINGSAANNEMER

Brefu kan voor u het totale pakket aan funderingsherstel verzorgen. Wij begrijpen als geen ander dat funderingsherstel voor woningeigenaren een ingewikkeld traject is waarbij heel wat komt kijken. Op basis van een vrijblijvend gesprek zal met u gekeken worden welke uitvoeringsmethoden en varianten mogelijk zijn zoals bv het maken van een kelder. Van de besproken methoden en varianten zal een heldere en duidelijke kostenopstelling worden gemaakt. Het tijdelijk verlaten van uw woning is niet vanzelf sprekend. Dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze. Nadat u voor uw situatie een keuze heeft gemaakt, zullen door Brefu de navolgende aspecten worden gecoördineerd en uitgevoerd.

  • Geotechnisch grondonderzoek
  • Milieukundig bodemonderzoek (optioneel)
  • Engineering(teken- en rekenwerk)
  • Aanvraag omgevingsvergunning(verplicht bij funderingsherstel)
  • Sloop- en grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen funderingspalen
  • Betonwerkzaamheden

FUNDERINGSHERSTEL STAP VOOR STAP

Eerst zal vastgesteld moeten worden dat de problemen die u aan uw woning ondervind, worden veroorzaakt door de fundering. Een mogelijke oorzaak van funderingsproblemen zijn bijvoorbeeld het rotten van palen en/of het langshout door een te lage grondwaterstand, of overbelasting van de palen door een “negatieve kleef” en/of interne verbouwingen. Als het onderzoek heeft aangetoond dat funderingsherstel noodzakelijk is, zullen wij met u op zoek gaan naar antwoorden op de volgende vragen: welke uitvoeringsmethode en wat zijn de kosten.

TAFELCONSTRUCTIE

De meest toegepaste methode is de zogeheten tafelconstructie. De bestaande begane grondvloer wordt verwijderd, vervolgens worden de nieuwe palen en de nieuwe betonvloer aangebracht(de oude fundering blijft zitten). De nieuwe betonvloer wordt constructief verbonden middels inkassingen(uitsparingen van c.a. 50 x 30 cm) in de bestaande dragende muren. Heel langzaam zal de woning op “de tafel” komen te rusten en belasting gaan afgeven aan de nieuwe palen. Na enkele maanden rust de woning geheel op de nieuwe fundering.

KOSTEN FUNDERINGSHERSTEL

Funderingsherstel is een kostbare aangelegenheid. De financiële zorg kan door Brefu echter niet worden weggenomen. Wel kan Brefu u in contact brengen met bureaus die samen met u op zoek gaan naar financieringsmogelijkheden.

KELDERBOUW

Wij bieden, met name in combinatie met het funderingsherstel, de mogelijkheid voor kelderbouw.